Mazury

Ogólne informacje o Mazurach

Mazury to region położony w północnej Polsce w województwie warmińsko –mazurskim. Od podziału Prus Wschodnich w roku 1945 Mazury są największym krajobrazem bogatym w występowanie jezior.

Obszar był pierwotnie zamieszkiwany przez ludy Pomezanii, Barci, Galindii, oraz Sudawii, którzy zostali w XIII wieku podbici przez Zakon Krzyżackiego. W skutek tych działań należał on do Prus zakonnych (od 1525 Księstwa Pruskiego), które od II Pokoju Toruńskiego w roku 1466 do Pokoju w Oliwie w roku 1660 stanowiło lenno polskie. Ludność stanowili schrystianizowani oraz zgermanizowani Prusowie, niemieccy kolonizatorzy oraz ewangeliccy osiedleńcy z zaprzyjaźnionego Mazowsza. Obok j. niemieckiego jako języka komunikacyjnego używano przez jakiś czas mazurskiego, języka z wieloma zapożyczeniami z niemieckiego, podobnego do języka słowiańskiego, który od wieku XIX stawał się coraz bardziej wypierany na korzyść j. niemieckiego.

Od wieku XVIII krajobraz z tysiącem jezior nazwano nieoficjalnie mazurskim krajobrazem lub Mazurami, na cześć ewangelickich Mazurów, przybywających z Mazowsza. Nowoczesna administracja i powszechny obowiązek szkolny spowodowały od połowy XIX wieku przybierające zniemczanie Mazur. W roku 1875 jeszcze 66 % zamieszkujących wtedy 400.00 mieszkańców używało mazurskiego ewent. j. polskiego. 34 % mieszkańców było niemieckojęzycznych. W ramach spisu powszechnego w roku 1910 29 % mieszkańców używało mazurskiego, 13 % polskiego i 58 % niemieckiego jako języka ojczystego. Podczas I Wojny Światowej na teren Prus Wschodnich wkroczyły wojska rosyjskie. Na Mazurach w dniach 26 – 32 sierpnia 1914 miała miejsce bitwa pod Grunwaldem (Tannenberg) walka nad mazurskimi jeziorami jak również w dniach 7 – 27 lutego 1915 miała miejsce zimowa na Mazurach.

Odwiedzicie nas Państwo …… przepiękny krajobraz oraz sympatyczni mieszkańcy oczekują tu Państwa …

Wikipedia – Mazury